SOLOPIKATESTI

RYHMÄPIKATESTI

VERKOSTON PIKATESTI

Verkoston pikatestiä voi käyttää keskustelun avaajana esim. yritysten yhteisessä verkostopäivässä. Verkoston pikatestillä arvioidaan verkoston nykytilaa ja asetetaan yhteisiä kehitystavoitteita. Sitä voidaan käyttää myös verkoston kehitysprojektin suunnittelussa osana verkoston nykytilan ja kehittämistarpeiden hahmottamista.

Pikatestin voi tehdä kahdella eri tavalla:

1) SOLOPIKATESTI - nopeasti ilman kirjautumista tai tilinperustamista tukemaan yksittäisen henkilön tilanneanalyysiä verkostosta

2) RYHMÄPIKATESTI - yhteisen keskustelun ohjaamisen siten, että yhdistetään useamman samassa yrityksessä toimivan henkilön näkemykset yhteiseen tavoitetimanttiin. RYHMÄPIKATESTIN toteuttamiseksi perustetaan tili, luodaan yhteinen verkkotyötila josta linkit jaetaan halutuille henkilöille. Henkilöt tekevät arvioinnin verkoston nykytilanteesta ja tavoitteista ja vastaukset näkyvät yhdessä koontiraportissa. Raportti sisältää graafisen tavoitetimantin laskettuna vastausten keskiarvoina 1) nykytila ja 2) tavoitetila sekä myös luettelona mitä kukin vastaaja on vastannut kysymyksiin.